Β' Τάξη / Grade 2
Teacher – k. Μαρινέλα Σεμανιάκου
     
           m.semanjaku@yahoo.com

Εργασία για το σπίτι /Homework 

Ημερομηνία Παράδοσης / Due Saturday, March 21

Review 3 p. 99-104

 

1. Read the text on page 99 / Διάβασε το κείμενο στη σελίδα 99

2. Complete any unfinished work from Review 3 on student’s book /Συμπλήρωσε ό,τι ασκήσεις δεν έχουμε τελειώσει στην τάξη στο βιβλίο του μαθητή

3. Παρακαλώ μάθε το ποίημα/ Please learn the poem!

4. Να ακούτε και να μιλάτε ΕΛΛΗΝΙΚΑ όσο το δυνατόν περισσότερο!! 

5. If you have time review anything we have learnt during the March break
( There is no greek school on March 14-18), ☺ but I will see you on Wednesday, March 11 ☺

 

Καλό Σαββατοκύριακο/ Enjoy your weekend

                                          

Με αγάπη,

Κα Μαρινέλα
“The more that you read, the more things you will know,
the more that you learn, the more places you’ll go.”
– Dr. Seuss

Use your book and the "geiaxara.com" site
to listen and review the words.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΙΛΑΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

PLEASE SPEAK GREEK WITH THE CHILDREN.

   

 

 

 

Geiaxara.com :

The IWB tab is interactive
so you can use the tools, left bottom corner, to draw and delete from the page

....

play with it

...

there is no danger of messing anything.