Α' Τάξη - Grade 1
Teacher - k. Γεωργία Καπετανάκη
                kapetanakis_g@yahoo.com

Καλό Καλοκαίρι!

Γράφω καλά!