Νήπιο / Primary
Teacher – Κα. Δήμητρα Κανελλάκου /
                Mrs. Dimitra Kanellakos