Νήπιο / Primary
Teacher – Κα. Δήμητρα Κανελλάκου /
                Mrs. Dimitra Kanellakos
%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%