Νήπιο / Primary
Teacher – Κα. Δήμητρα Κανελλάκου /
                Mrs. Dimitra Kanellakos

Ημέρα Παράδοσης Εργασίας:  21 Μαρτίου 2020

Due Date:  March 21, 2020


 

               ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ  / HOMEWORK 


 

1.  Αναγνωστικό / Student’s Book:

      Lesson 18:  Σελίδες / Pages 84-87

 

2.  Βιβλίο Ασκήσεων / Activity Book:

      Lesson 18:  Σελίδες / Pages 55-57

3.  Για επιπλέον βοήθεια κάθε βδομάδα, οι μαθητές μπορούν να  

      χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα «Γεια Χαρά».  (προαιρετικό)

      The students can get extra practice with their lesson every week   

      by using the Geia Xara website. (optional)

~  Σας παρακαλώ βοηθήστε τα παιδιά σας να μάθουν 

     το τραγούδι τους.

~  Please help your children practice their song at home.  

                              HAVE A NICE MARCH BREAK!

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΙΛΑΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

 

PLEASE SPEAK GREEK ΤΟ THE CHILDREN.