Προνήπιο /Pre-Primary
Teacher – Κα. Μαρία Κάρμα / Mrs. Maria Karmas
καλοκαιρι2.jpg

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΙΛΑΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

 

PLEASE SPEAK GREEK WITH THE CHILDREN.