Προνήπιο /Pre-Primary
Teacher – Κα. Μαρία Κάρμα / Mrs. Maria Karmas

Μαθητής + Γονιός + Δάσκαλος  = Επιτυχία!

Student + Parent + Teacher = Success!

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ  / HOMEWORK

Ημέρα παράδοσης εργασίας: Σάββατο 21 Μαρτίου 2020.

Due date: Saturday March 21, 2020.

 

Γράμμα / Letter: Υ υ.


 Σελίδες / Pages: 78-85.Please help your children to learn their song for the March 25th concert.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΙΛΑΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

 

PLEASE SPEAK GREEK WITH THE CHILDREN.