Εκτη Τάξη / Grade 6 Teacher  
Κα. Φανή Τσιριγώτη / Mrs. Theofano Tsirigotis