Δ' Τάξη / Grade 4
Teacher – Κα. Δήμητρα Κανελλάκου
Mrs. Dimitra Kanellakos

Ημέρα Παράδοσης Εργασίας:  21 Μαρτίου 2020

Due Date:  March 21, 2020
 

                        ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ  / HOMEWORK 

~  Ανάγνωση/Reading:  Μάθημα 25, Το κρυφό σχολειό,σελ. 83,84
    (στο duotang)

~ Complete all the exercises on pages 51,52  (στο duotang)

     (If not completed in class)

     Παρακαλώ μάθετε τα ποιήματά σας!  Keep practicing your poems!

                                     HAVE A NICE MARCH BREAK!

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΙΛΑΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

 

PLEASE SPEAK GREEK ΤΟ THE CHILDREN.