Δ' Τάξη / Grade 4
Teacher – Κα. Δήμητρα Κανελλάκου
Mrs. Dimitra Kanellakos

Καλό Καλοκαίρι!