Γ' Τάξη / Grade 3
Teacher - Κα. Μαρία Κάρμα/ Mrs. Maria Karmas

Μαθητής  + Γονιός  + Δάσκαλος  = Επιτυχία!

Student + Parent + Teacher = Success!

 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ  / HOMEWORK

 

STUDENT’S BOOK: Review 3. 

Complete all the exercises on pages 108, 106 & 107.


 

Σας παρακαλώ να βοηθείστε τα παιδιά να μάθουν το ποίημά τους .

Please help your children to learn their poem.

 

Ημέρα παράδοσης εργασίας: Σάββατο 21 Μαρτίου 2020.

Due date: Saturday March 21, 2020.


Also for extra help and fun activities go to geiaxara.com website.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΙΛΑΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

 

PLEASE SPEAK GREEK WITH THE CHILDREN.