Γ' Τάξη / Grade 3
Teacher - Κα. Μαρία Κάρμα/ Mrs. Maria Karmas

Καλό Καλοκαίρι!